Witaj Szkoło ... czyli jak wybrać polisę NNW dzieci w szkole.

Szanowny Rodzicu,

Pamiętaj, że wyprawka szkolna to nie tylko podręczniki i zeszyty. To także ubezpieczenie NNW Twojego dziecka.
Często jednak, bez zastanowienia płacimy składkę ubezpieczeniową NNW ponieważ decyzja została już podjęta "z góry".

Ale jeśli mamy wpływ na wybór ubezpieczyciela naszych pociech to warto dopytać o kilka najważniejszych aspektów dotyczących zakresu ubezpieczenia :

  • Jaka jest podstawowa suma ubezpieczenia NNW ?

Tutaj rozpiętość może być bardzo duża a różnica w składce niewielka. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Oto przykład : Na zajęciach wychowania fizycznego doszło do nieszczęśliwego wypadku – dziecko doznało złamania nogi. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to zawsze określony w umowie procent od sumy ubezpieczenia. Zakładając więc, że za złamaną nogę ubezpieczyciel wypłaci np. 5% sumy ubezpieczenia to w przypadku sumy 10 000 zł będzie to 500 zł ale już w przypadku sumy 50 000 zł to już 2 500 zł odszkodowania.

  • Jaki jest czas ochrony naszego dziecka ?

Pakiet podstawowy powinien gwarantować pełny zakres ochrony w czasie pobytu ucznia w szkole, w drodze z domu do szkoły i w drodze ze szkoły do domu oraz w życiu prywatnym, pozaszkolnym dziecka.

  • Jaki jest zakres ochrony dziecka ?

Podstawowy zakres powinien obejmować urazy doznane w związku z nieszczęśliwym wypadkiem np. złamania kończyn, urazy głowy i inne. Nie zawsze jednak ubezpieczyciel odpowiada za odmrożenia, oparzenia, urazy narządów wewnętrznych czy zwichnięcia – są to sytuacje często nieobjęte w podstawowej wersji ochrony.

Zakres można również w wielu przypadkach rozszerzyć za opłatą dodatkowej składki o poważne zachorowania czy operacje chirurgiczne.

  • Czy zakres ochrony obejmuje zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem ?

Wydatki związane z leczenim często mogą być wysokie i długotrwałe dlatego należy zwrócić uwagę czy w umowie jest mowa o kosztach poniesionych w związku z leczeniem następstw nieszczęsliwych wypadków, kosztach rehabilitacji czy wydatków na dodatkowe wizyty lekarskie.

  • Jak wygląda procedura w przypadku wystąpienia wypadku ?

Powinnismy znać numer polisy, wiedzieć jak zgłosić wypadek i jakie dokumenty dostarczyć. Warto też pamietać, że ubezpieczyciele często uzależniają wypłatę odszkodowania od ilości wizyt u lekarza ! czy była jedna ? czy dwie ? czy leczenie jest zakończone ? warto być przygotowanym na takie pytania. 

Mamy nadzieję, że w tych kilku punktach przybliżyliśmy Państwu najważniejsze aspekty ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej. Jeżeli nurtuja Państwa jeszcze jakieś dodatkowe pytania jesteśmy do Państwa dyspozycji :) 

m3754.witaj1

« powrót