Ubezpieczenia firmowe

Ten zakres naszej działalności zawsze podzielony jest na etapy.

W przypadku ubezpieczenia firmy zaczynamy od przeprowadzenia dokładnego audytu dotyczącego w szczególności:

 • zapoznanie się z zakresem działalności firmy
 • dotychczasowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
 • analizę ryzyka jaki jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • analizę dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń,

Końcowym efektem audytu jest propozycja rozwiązań dotycząca zakresu ochrony ubezpieczeniowej w kontekście zdiagnozowanych zagrożeń.
Po wspólnych uzgodnieniach z Klientem co do ostatecznego kształtu wymaganej ochrony ubezpieczeniowej tworzone jest zapytanie ofertowe do wybranych firm ubezpieczeniowych.
Prowadzone są negocjację z TU co do zakresu ubezpieczenia, ustalane są warunki finansowe, sposób likwidacji szkody.
Sporządzony w ten sposób program ubezpieczeniowy przedstawiany jest Klientowi do akceptacji i następuje podpisanie umowy.

Nasze usługi nie kończą się jednak w tym miejscu.

Oferujemy również wsparcie posprzedażowe związane z np. likwidacją szkody, wprowadzaniem zmian na umowach czy bieżące informowanie o nowościach w ofercie poszczególnych TU, na które warto zwrócić uwagę.

Aktualnie proponujemy:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności
 • Ubezpieczenia transportowe
 • OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
 • Ubezpieczenie OC spedytora
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie drogowym – CARGO
 • Ubezpieczenia flotowe pojazdów

A ponad to:

 • Gwarancje finansowe ( zapłaty wadium, usunięcia wad i usterek, należytego wykonania kontraktu)
 • OC zawodowe obowiązkowe