Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego
http://www.knf.gov.pl/
Rzecznik Praw Ubezpieczonych
http://www.rzu.gov.pl/
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
https://www.ufg.pl/
Sprawdzenie OC sprawcy wypadku
https://www.ufg.pl/web/guest/sprawdzenie-oc-sprawcy-wypadku
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
http://pbuk.pl/pl/

Linki do Towarzystw Ubezpieczeniowych znajdziesz w zakładce "Zgłoszenie szkody"