Sprzedaż pojazdu

Co z polisą OC po sprzedaży samochodu?


Wraz z samochodem nabywca otrzymuje również polisę ubezpieczeniową dotychczasowego właściciela. Każda ze stron transakcji posiada określone prawa i obowiązki związane z polisą a wynikające ze zmiany właściciela pojazdu.

Prawa i obowiązki sprzedającego pojazd.


Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 11 lutego 2012 roku poprzedni właściciel pojazdu ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty zbycia samochodu poinformować zakład ubezpieczeń o tym fakcie. Powinien to zrobić w formie pisemnej, dostarczając kopię umowy kupna/sprzedaży samochodu. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają solidarnie za zapłatę należnej składki.

Co z polisą może zrobić nowy właściciel samochodu?


Na początku warto podkreślić, że przed zakupem samochodu potencjalny klient powinien zwrócić uwagę nie tylko na wygląd i stan techniczny pojazdu, ale również na polisę OC. Jeżeli obecny właściciel nie opłacił polisy (raty składki), to ubezpieczyciel może zwrócić się z roszczeniem do nowego właściciela pojazdu, co będzie dla niego niemiłym zaskoczeniem.

Jeżeli jednak nowy właściciel otrzymał już polisę poprzedniego właściciela może ją:

Wypowiedzieć. Nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć polisę dotychczasowego właściciela w dowolnym momencie po zakupie pojazdu. Rozwiązanie to funkcjonuje dla polis zawartych od dnia 11.02.2012 (nowelizacja ustawy). Po wypowiedzeniu umowy nowy właściciel zobowiązany jest do zawarcia polisy ubezpieczeniowej w innym towarzystwie. Ważne, aby w ubezpieczeniu pojazdu nie nastąpił nawet jeden dzień przerwy, ponieważ z tego tytułu właściciel pojazdu będzie zobowiązany zapłacić karę do UFG.
Kontynuować. Z dniem przeniesienia własności pojazdu na nabywcę przechodzą również prawa i obowiązki dotyczące polisy OC dla tego pojazdu. Nowy właściciel może z niej korzystać do momentu upływu okresu ochrony ubezpieczeniowej. WAŻNE : z dniem zakończenia ochrony polisa wygaśnie automatycznie. Wówczas nowy właściciel zobowiązany jest ubezpieczyć pojazd najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej polisy.

Zarówno w przypadku chęci kontynuowania ubezpieczenia jak również jej wypowiedzenia, skontaktuj się z naszym doradcą, który pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania.