Ubezpieczenia majątkowe

Zakres polisy może obejmować m.in. dom, mieszkanie, uprawy, maszyny, łodzie czy drogocenne przedmioty. Każde ubezpieczenie dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Ważnym elementem takiego ubezpieczenia jest zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi na mieniu osób trzecich np. zalanie mieszkania sąsiadowi.

Aby umowa ubezpieczeniowa spełniała zakładane oczekiwania, wspólnie z Klientem zwracamy uwagę na:

  • Zapisy ogólnych warunków umowy ubezpieczenia. Pozwoli to poznać okoliczności, w których ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Szczególną uwagę przywiązujemy do definicji poszczególnych pojęć oraz wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj różnią się one w zależności od ubezpieczyciela.
  • Ryzyko jakimi obarczone jest Twoje mienie i na to, od czego możemy je ubezpieczyć. Sprawdzamy, czy wybrana przez Ciebie polisa zapewnia ochronę z tego tytułu.

Wszystkie niezbędne aspekty ubezpieczenia majątkowego możesz omówić z naszym doradcą.